Idioma

AVIS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB

AVÍS LEGAL

L’informem que les seves dades seran tractades per la Fundació Ajuda i Esperança, i pel seu servei de comunicació i orientació urgent i immediata anomenat Telèfon de l’Esperança de Barcelona, i es faran servir per a fer-li arribar el butlletí i les informacions de les activitats realitzades pel Telèfon de l’Esperança i la Fundació Ajuda i Esperança.

Tal com estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, també l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a administracio@telefonoesperanza.com, o per correu postal a l’adreça:

FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

Av. Portal de l’Àngel 7, 4t, despatx Q 

08002 Barcelona

adjuntant fotocòpia del seu DNI, CIF NIE o passaport, per a la seva correcta identificació.

Posem en el seu coneixement que té el dret de presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos si considera que s’han vulnerat els seus drets.

Les dades proporcionades no seran utilitzades per elaborar perfils, ni es comunicaran a tercers, amb excepció de les obligacions legals vigents, i es conservaran mentre es mantingui la relació, o durant els anys necessaris per a cobrir la responsabilitat de les obligacions legals.

Informació general sobre la titularitat de la pàgina web

De conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es comuniquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

Responsable: FUNDACIÓ AJUDA I ESPERANÇA

CIF: R-5800402-I

Nom del domini: www.telefonoesperanza.com

Adreça: Avinguda Portal de l’Àngel, 7 principal 2.A 08002- Barcelona

E-mail de contacte: secretaria@telefonoesperanza.com

Telèfon: 93 202 02 60            Horari d’atenció: 8-16 h.

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

 1. Usuaris/àries

Qui accedeixi a la pàgina web té la condició d’usuari/ària i accepta en aquest moment, de forma plena i sense reserves, aquestes condicions generals.

Es recomana llegir aquestes condicions d’ús cada vegada que s’accedeixi a la pàgina web www.telefonoesperanza.com atès que es podria haver modificat.

 

 1. Ús de la pàgina web

L’usuari /ària es compromet a utilitzar la pàgina web amb propòsits lícits i que no resultin lesius per la Fundació Ajuda i Esperança i/o tercers, o que perjudiquin o impedeixin el seu funcionament normal. 

Es prohibeix expressament a l’usuari/ària utilitzar els continguts de la pàgina web de manera que infringeixin les presents condicions d’ús i, en especial, la normativa vigent; la bona fe; els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

La informació que conté la pàgina web és merament informativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes. Doncs, no es tracta d’un canal de contractació.

Si l’usuari/ària està interessat/ada en els serveis de la Fundació Ajuda i Esperança, així com rebre més informació, ha de contactar directament amb la Fundació a través del correu electrònic coordinacio@telefonoesperanza.com a fi que se’l pugui atendre de la manera més òptima.

 

 1. Responsabilitat de l’usuari/ària

L’usuari/ària utilitza la pàgina web sota la seva responsabilitat única i exclusiva. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús de contrasenyes o similars que s’hagin assignat a l’usuari/ària i a qualsevol dels seus serveis.

No obstant, la Fundació Ajuda i Esperança es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a denegar l’accés a la pàgina als usuaris/àries que incompleixin aquestes condicions generals.

 

 1. Reserva de drets

 La Fundació Ajuda i Esperança es reserva el dret de modificar de forma unilateral i sense avís previ els aspectes següents, sempre que ho consideri oportú: l’estructura, el disseny, afegir o eliminar continguts i serveis, modificar aquestes condicions d’ús.

També es reserva el dret, en iguals condicions, d’interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del serveis de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

 

 1. Exclusió de garanties i responsabilitat

La Fundació Ajuda i Esperança no atorga cap garantia ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser conseqüència de:

 1. La indisponiblitat, manteniment i funcionament correcte de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis;
 2. La inutilitat, adequació o validesa de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o inclús, les expectatives dels usuaris/àries;
 3. L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 4. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent i contrari a aquestes condicions generals de la pàgina web així com dels seus continguts i serveis per part de l’usuari/ària;
 5. L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis que es presten a l’usuari/ària a través de la pàgina web. 

 

 1. Política d’enllaços

Condicions per realitzar un híper enllaç des d’una pàgina web externa a qualsevol de les pàgines web de la Fundació Ajuda i Esperança:

 1. No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i expressa de la Fundació Ajuda i Esperança;
 2. No es permet establir deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines web de la Fundació Ajuda i Esperança sense la seva autorització prèvia i expressa;
 3. No es permet incloure manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web de la Fundació Ajuda i Esperança, ni sobre els seus continguts i serveis;
 4. No es permet incloure cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a la Fundació Ajuda i Esperança, llevat que s’obtingui la seva autorització prèvia i expressa.
 5. L’hipervincle no implicarà l’existència de relacions comercials i/o econòmiques de cap tipus entre la Fundació Ajuda i Esperança i el titular de la pàgina web que l’estableixi.
 6. La Fundació Ajuda i Esperança no es responsabilitzarà dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic a través de la pàgina web des del que es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions que inclogui.

Sobre els enllaços a pàgines externes que posa a disposició la Fundació Ajuda i Esperança i que són gestionades i controlades per tercers:

 • Aquests enllaços s’ofereixen per facilitar als usuaris/àries la recerca d’informació de continguts i serveis a Internet, ense que es pugui considerar un suggeriment o recomanació a visitar-los;
 • La Fundació Ajuda i Esperança no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament els continguts, informacions i manifestacions que estan disponibles; ni se’ls fa seus. 
 • La Fundació Ajuda i Esperança no es responsabilitza de cap manera, ni indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivessin de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i/o serveis que s’ofereixen en les pàgina web que la Fundació Ajuda i Esperança no gestiona i que són accessibles des de www.telefonoesperanza.com.

 

 1. Propietat industrial i intel·lectual

Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, fotografies, vídeos, codi font i altres continguts que s’inclouen en aquesta pàgina web (inclosos els textos legals) són propietat de la Fundació Ajuda i Esperança o bé, es disposa del dret d’ús i explotació dels mateixos. Per tant, s’erigeixen com obres protegides per la legislació vigent amb matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Queda prohibida qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts d’aquesta pàgina web que es duguin a terme amb ànim de lucre o finalitats comercials i sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels drets. Per preservar els drets de propietat industrial i intel·lectual, en cas que un usuari/ària o tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims en aquesta pàgina web, ho haurà de notificar mitjançant un correu electrònic a l’adreça secretaria@telefonoesperanza.com indicant:

 • Les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament vulnerats. Si s’actua en representació d’un tercer, s’haurà d’acreditar aquesta representació;
 • Els continguts protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual així com la seva ubicació en la pàgina web;
 • L’acreditació de la titularitat dels drets esmentats;
 • Declaració expressa de l’interessat o interessada en virtut de la que es responsabilitza de la veracitat de les informacions que ha facilitat.

La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponent als continguts que aportin tercers, és de responsabilitat exclusiva dels mateixos.

Accedir a aquesta pàgina web no atorga a l’usuari/ària cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual que existeixen sobre els continguts i elements propietat de la Fundació Ajuda i Esperança. 

 

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol reclamació i/o controvèrsia derivada de les mateixes així com dels serveis i continguts que s’hi ofereixen amb relació a la seva interpretació, aplicació i/o compliment, queda sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Aquestes condicions d’ús s’han modificat per última vegada el dia 15 d’agost de 2021

 
Scroll to Top